W pierwszej części spotkania, ks. prof. dr hab. Adam Skreczko przedstawił - w nawiązaniu do słów papieża Franciszka skierowanych do polskich biskupów w trakcie wizyty „ad limina apostolorum” - najważniejsze zagadnienia Adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”.

Wykład stanowił wprowadzenie do dyskusji, w czasie której członkowie Rady zwrócili szczególną uwagę na to, że należy się uczyć od papieża Franciszka troskliwości i wzajemnej otwartości ludzi w bezpośrednich kontaktach, zwłaszcza w przestrzeni parafii. Dostrzeżono, że parafia powinna być miejscem nie tylko sprawowania Mszy św., ale spotkania, ukazywania świadectwa wiary. Członkowie Rady wskazali na konieczność dawania radosnego świadectwa wiary w Chrystusa, bez poczucia jakiejkolwiek niższości.

Odwołując się do Adhortacji wskazano na potrzebę większego niż dotychczas zaangażowania Kościoła w duszpasterstwo rodzin. Podkreślano również, że szczególną troską duszpasterską należy objąć osoby, które po rozpadzie małżeństwa, żyją samotnie i z często z wielkim trudem wychowują swoje dzieci. Stwierdzono również, że więcej uwagi należy poświęcić małżeństwom niesakramentalnym, proponując im między innymi różne formy spotkań modlitewnych, w tym także rekolekcji. Celem tych działań powinno być utwierdzanie w wierze i pomoc duchowa zwłaszcza tym osobom, które oddaliły się od Boga i Kościoła. W tym kontekście podjęto również temat udzielania sakramentu chrztu św. dzieciom z małżeństw niesakramentalnych czy związków nieformalnych. Zwrócono też uwagę na konieczność katechezy dorosłych przed chrztem dziecka.

W drugiej części posiedzenia Rady omówiono temat rekolekcji kerygmatycznych, jako propozycji skierowanej do wszystkich parafii Archidiecezji Białostockiej. Nadrzędnym ich celem jest głoszenie głównych prawd chrześcijańskiej wiary, tak aby każdy mógł przeżyć osobiste spotkanie z Jezusem. Rekolekcje te będą prowadzone przez wspólnoty, tj. nie tylko kapłanów, ale też osoby świeckie. Zwrócono uwagę, że jest to misyjny styl duszpasterstwa, w duchu Adhortacji „Evangelii gaudium”.

Spotkanie zakończyło podsumowanie i błogosławieństwo Arcybiskupa Metropolity.