Od Dnia Świętości Życia, który przypada 25 marca, aż do Bożego Narodzenie codziennej modlitwie różańcowej wielu wierzących polecało Bogu intencję dzieci poczętych, a zagrożonych w swoim istnieniu.

Bożonarodzeniowy czas jest dobrą okazją podsumowania tej modlitwy i podziękowania za jej podjęcie. Wytrwała modlitwa, zwiększenie świadomości, wiedzy, a także publiczne kampanie obrońców życia, pozwalają coraz bardziej odpowiedzialnie podchodzić do godności dziecka poczętego.

Święto Świętej Rodziny, które w tym roku przypada w dniu Świętych Młodzianków Męczenników, stało się dobrą okazją do dziękczynienia za dar życia, za odważne przyjęcie życia przez rodziców, podziękowania dla angażujących się w ochronę życia. Nie zabrakło również modlitwy przebłagalnej za grzechy przeciw życiu.

W homilii odpustowy kaznodzieja, ks. Bogdan Skłodowski, zatrzymując się nad Słowem Bożym pokazał aktualność przesłania Bożego Objawienia dla współczesnego małżeństwa i rodziny. Starotestamentalna zachęta do czci rodziców jak najbardziej pozostaje aktualna w XXI wieku, a obietnice z tym związane są wyjątkową nagrodą za szacunek wobec ojca i matki.

Kaznodzieja zachęcił również do dokonania bilansu życia rodzinnego, zwłaszcza we własnych rodzinach. Zauważył, że choć Święto Świętej Rodziny jest stosunkowo niedawno ustanowione, to jednak bardzo ważne i potrzebne, zwłaszcza współczesnym rodzinom.

Eucharystię zakończyła wspólna modlitwa do Świętej Rodziny w intencji rodzin, a także zbliżającego się Synodu Biskupów, który zajmie się sprawą przekazywania Ewangelii w rodzinach.