„Relikwie ks. Sopoćki są w ponad 2 tys. miejsc na całym świecie. A jeśli tam zawędrowały, to każdy zapyta: skąd przybyły? I chcąc nie chcąc, będzie zapoznawał się z historią naszego miasta. To rzeczywiście wielkie szczęście i łaska, ale zarazem zobowiązanie, dla nas mieszkańców Miasta Miłosierdzia - podkreślał Pasterz Kościoła białostockiego i dodał: „Nie wystarczy poznać koleje życia i dokonania ks. Michała. Trzeba zmierzyć się z pytaniem: czy idę drogą, którą on wskazał? Bo jak powiedział św. Jan Paweł II, «święci są po to, by ich naśladować», ale i po to «żeby nas czasami zawstydzić».

„Tak bardzo potrzeba nam dziś kultury słowa i wzajemnego szacunku dla ludzi mających odmienne przekonania” – wskazywał arcybiskup. „Ksiądz Sopoćko zapewne zawstydziłby niejednego z nas, ponieważ jako kapłan wzywając do miłości Boga, jednocześnie mówił o potrzebie wzajemnej miłości” – powiedział.

Apelował, aby nigdy nie przechodzić obojętnie wobec przesłania, które pozostawił ks. Michał, a które buduje dobre imię naszego Miasta i ludzi tu żyjących. „Tylko dobro przetrwa, gdyż ono jest wieczne. Ludzie być może docenią je dopiero po upływie wielu lat, ale z pewnością doceni je Ten, któremu na imię Miłość Miłosierna” – zauważył abp Guzdek.

Mszę św. w intencji mieszkańców Białegostoku koncelebrował abp senior Edward Ozorowski, bp Henryk Ciereszko oraz liczni kapłani.

W modlitwie wraz z mieszkańcami miasta uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz reprezentanci służb mundurowych wraz z pocztami sztandarowymi.

Po Mszy św. kapłani i wierni modlili się przy grobie abp. Edwarda Kisiela, pierwszego metropolity białostockiego, w przypadającą w tym dniu 30. rocznicę jego śmierci.

Mszę św. poprzedziła uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody upamiętniające postać Apostoła Bożego Miłosierdzia – „Michały”.

W tym roku statuetki zostały przyznane w czterech z sześciu kategorii.

W kategorii „Pełniący dzieła miłosierdzia” statuetki otrzymały s. Bogdana Łasocha i s. Fabiana Potrząsaj – Misjonarki Świętej Rodziny, które pełniły posługę przy bł. ks. Michale w ostatnich miesiącach jego życia. Świadectwa przez nie przekazane stanowią nieoceniony wkład w dokumentowanie jego życia i działalności.

Nagrodę w kategorii „Wychowawca miłosierdzia” otrzymała Lucja Orzechowska, która przez wiele lat kierowała pracami Wydziału Oświaty, a następnie Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jako osoba odpowiedzialna za kształt białostockiej oświaty wykazała się wielką troską nie tylko o wykształcenie, ale także o wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych dzieci i młodzieży oraz promowanie wśród nich postawy dobroczynności i miłosierdzia.

Wraz ze swymi współpracownikami, a także przedstawicielami wielu placówek oświatowych Białegostoku, bardzo aktywnie włączała się w przygotowania do beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, a także w organizację dorocznych Dni Patronalnych Miasta Białegostoku.

Tegoroczną nagrodę „Michał” w kategorii „Propagator tradycji i kultury polskiej na kresach” otrzymała 2 Parafialna Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” w Kozińcach. Od początku istnienia drużyna współpracuje z parafialnym Caritas oraz innymi organizacjami charytatywnymi, które w duchu miłosierdzia wspierają potrzebujących.

Harcerze pomagają szczególnie Polakom na Kresach, organizując zbiórki i festyny charytatywne. Od dwóch lat harcerze pomagają w organizacji kolonii w Polsce dla Polaków z Wileńszczyzny. Delegacja drużyny każdego roku uczestniczy w Święcie Miłosierdzia w Solecznikach na Litwie. Wielokrotnie młodzież brała udział w akcjach pomocy potrzebującym, zbierała dary dla żołnierzy pełniących służbę na granicy oraz wspierała zbiórki na chore dzieci.

Młodzież ta działa na terenie gminy Dobrzyniewo i wielokrotnie pomaga lokalnej społeczności. Harcerze wraz z parafią zostali też wyróżnieni w konkursie ogólnopolskim „Aktywna Parafia”. Ze względu na zaangażowanie i służbę w duchu miłosierdzia, harcerze chcą obrać bł. ks. Michała Sopoćkę za swego patrona.

„Michała 2023” w kategorii „Świadek Bożego Miłosierdzia w świecie” otrzymał w tym roku Valentine Conlon z Irlandii.

Laureat jest założycielem charytatywnej fundacji Help Us Dry the Tears („Pomóż nam osuszyć łzy”), dla której inspiracją było przesłanie Bożego Miłosierdzia zawarte w Dzienniczka św. s. Faustyny. Fundacja zajmuje się pomocą dzieciom w Europie Wschodniej oraz w Zambii. Pomogła w sfinansowaniu budowy Hospicjum dla dorosłych oraz Hospicjum dla Dzieci w Wilnie. Odnowiła miejsce w którym mieszkała w Wilnie s. Faustyna.

Laureat założył też grupę wydawniczą Divine Mercy Publications, która w swoich publikacjach poprzez książki oraz broszury propaguje przesłanie Bożego Miłosierdzia. Wydaje również magazyn z artykułami poświęconymi tematyce miłosierdzia Bożego „Divine Mercy Newsletter".

W ostatnich latach z inicjatywy laureata w języku angielskim została wydana książka z fragmentami Dziennika oraz Wspomnień bł. ks. Michała Sopoćki. Publikacja ta przybliża postać Błogosławionego anglojęzycznym czytelnikom.

Galę uświetnił występ muzyczny Piotra Kurstaka i Anny Łapińskiej.

Podobnie jak w poprzednim roku galę wsparło Województwo Podlaskie.

Dni Patronalne Białegostoku odbywają się już po raz siódmy, po tym, jak w 2016 r. bł. ks. Sopoćko został ogłoszony jego Patronem. Są związane z rocznicą jego beatyfikacji, która miała miejsce 28 września 2008 r.