DZISIAJ: Czwartek, 18 kwietnia 2024 | 3 tygodnia wielkanocnego | Rok B, II
Słowo Boże na dziś Dz 8,26-40; Ps 66(65),8-9.16-17.19-20; J 6,44-51

Biskupi

Arcybiskup
dr Józef Guzdek
Metropolita Białostocki

  • Data urodzenia: 18 marca 1956
  • Święcenia kapłańskie: 17 maja 1981
  • Święcenia biskupie: 15 września 2004
  • Ingres do archikatedry: 4 września 2021

Kontakt

ul. Kościelna 1
15-087 Białystok

kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity
ks. kan. dr Piotr Augustynowicz
tel. 85 66 52 419
sekretarz@archibial.pl

Ksiądz Arcybiskup  dr Józef Guzdek

Życiorys

Arcybiskup Józef Guzdek urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 r. w krakowskiej Archikatedrze na Wawelu z rąk kardynała Franciszka Macharskiego.

Przez 13 lat pełnił posługę wikariusza w parafiach Archidiecezji Krakowskiej, a następnie przez 4 lata był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.

W 1998 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W kolejnych latach pełnił funkcje: kierownika Studium Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej, dyrektora Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, a następnie rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

14 sierpnia 2004 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dewizą jego posługiwania są słowa: In Te Domine speravi (Tobie Panie zaufałem).

4 grudnia 2010 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Ingres do Katedry Polowej w Warszawie odbył 19 grudnia 2010 r.

W 2011 r. ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 1 sierpnia 2015 r. został mianowany na stopień generała brygady.

Konferencja Episkopatu Polski powierzyła mu następujące funkcje: wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich (2010–2021), delegata KEP ds. Duszpasterstwa Kombatantów i Weteranów (2011–2021), delegata KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy (2011–2021), delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji (2011–2021), delegata KEP ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei (2011–2021) oraz delegata KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej (2011–2017).


16 lipca 2021 r. papież Franciszek mianował Biskupa Józefa Guzdka Arcybiskupem Metropolitą Białostockim.

Decyzją Ojca Świętego posługę biskupią w Ordynariacie Polowym w charakterze administratora apostolskiego pełnił do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez następcę 12 lutego 2022 r.


3 września 2021 r. Abp Józef Guzdek objął kanonicznie Archidiecezję Białostocką i rozpoczął posługę Metropolity Białostockiego.

Uroczysty ingres do Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku odbył się 4 września 2021 r.

Herb i dewiza

Herb - Metropolita Białostocki

Herb Arcybiskupa Metropolity Białostockiego przedstawia w polu błękitnym krzyż równoramienny w kolorze złotym. Za tarczą herbową znajduje się dwuramienny złoty krzyż oznaczający Zmartwychwstałego Chrystusa. Nad tarczą widnieje zielony kapelusz z dziesięcioma chwostami po obu bokach. Poniżej znajduje się złota szarfa z dewizą: TOBIE PANIE ZAUFAŁEM.

Symbolika herbu nawiązuje do motywów chrystologicznych (krzyż) oraz maryjnych (lilie wieńczące ramiona krzyża), złączonych w jeden znak. Krzyż symbolizuje Chrystusa, który jest jedyną nadzieją człowieka (Spes Unica), natomiast stylizowane lilie wskazują na Maryję – Matkę Nadziei (Mater Spei), najściślej zjednoczoną z odkupieńczą męką Syna.

Dewiza herbowa „Tobie Panie zaufałem” (In Te Domine speravi), będąca osobistym zawołaniem Księdza Arcybiskupa, wpisana w tradycję teologiczną i pastoralną Kościoła, stanowi dopełnienie herbu.

Nauczanie

Dekrety i zarządzenia

Zarządzenie w sprawie wizyty duszpasterskiej w Archidiecezji Białostockiej w roku 2021/2022
Dekret Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dotyczący Mszy św. niedzielnych, uroczystości nakazanych i Mszy św. obrzędowych sprawowanych w sobotę po południu oraz w wigilie świąt nakazanych

Homilie

Homilia wygłoszona w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Środę Popielcową
Homilia podczas instalacji proboszcza parafii archikatedralnej
Homilia podczas Pasterki w Uroczystość Bożego Narodzenia
Homilia podczas Mszy św. w Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia
Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę w Narodowe Święto Niepodległości
Homilia podczas Mszy św. w intencji rodzin przed „Marszem dla życia i rodziny”
Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie duszpasterstwa w nowym roku akademickim
Homilia w Święto Patrona Miasta - bł. ks. Michała Sopoćki
Homilia w dniu ingresu do Archikatedry Białostockiej
Słowo po kanonicznym objęciu Archidiecezji Białostockiej

Listy pasterskie, pisma, odezwy i apele

Podziękowanie Metropolity Białostockiego za pomoc uchodźcom z Ukrainy
Słowo Metropolity Białostockiego ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy
Pismo Metropolity Białostockiego ws. modlitwy o pokój na Ukrainie
Słowo Metropolity Białostockiego podczas modlitwy ekumenicznej
Odezwa Metropolity Białostockiego na Adwent 2021 Roku
Apel Metropolity Białostockiego o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych
Apel Arcybiskupa Metropolity Białostockiego
List Arcybiskupa Józefa Guzdka do Wiernych Archidiecezji Białostockiej

Archidiecezja Białostocka


Używasz bardzo starej przeglądarki internetowej.
Aby prawidłowo wyświetlić tą strone skorzystaj z jednej z wielu darmowych wspóczesnych przeglądarek.