DZISIAJ: Wtorek, 26 października 2021 | 30 tygodnia zwykłego | Rok B, I
Słowo Boże na dziś Rz 8,18-25; Ps 126(125),1b-2b.2c-3.4-5.6; Łk 13,18-21

Biskupi

Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Arcybiskup
dr Józef Guzdek
Metropolita Białostocki

  • Data urodzenia: 18 marca 1956
  • Święcenia kapłańskie: 17 maja 1981
  • Święcenia biskupie: 15 września 2004
  • Ingres do archikatedry: 4 września 2021

Kontakt

ul. Kościelna 1
15-087 Białystok

kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity
ks. kan. dr Piotr Augustynowicz
tel. 85 66 52 419
sekretarz@archibial.pl

Ksiądz Arcybiskup  dr Józef Guzdek

Życiorys

Arcybiskup Józef Guzdek urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 r. w krakowskiej Archikatedrze na Wawelu z rąk kardynała Franciszka Macharskiego.

Przez 13 lat pełnił posługę wikariusza w parafiach Archidiecezji Krakowskiej, a następnie przez 4 lata był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.

W 1998 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W kolejnych latach pełnił funkcje: kierownika Studium Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej, dyrektora Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, a następnie rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

14 sierpnia 2004 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dewizą jego posługiwania są słowa: In Te Domine speravi (Tobie Panie zaufałem).

4 grudnia 2010 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Ingres do Katedry Polowej w Warszawie odbył 19 grudnia 2010 r.

W 2011 r. ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 1 sierpnia 2015 r. został mianowany na stopień generała brygady.

Konferencja Episkopatu Polski powierzyła mu następujące funkcje: wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich (2010–2021), delegata KEP ds. Dusz- pasterstwa Kombatantów i Weteranów (2011–), delegata KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy (2011–), delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji (2011–), delegata KEP ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei (2011–) oraz delegata KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej (2011–2017).


16 lipca 2021 r. papież Franciszek mianował Biskupa Józefa Guzdka Arcybiskupem Metropolitą Białostockim.

Decyzją Ojca Świętego posługę biskupią w Ordynariacie Polowym w charakterze administratora apostolskiego będzie pełnił do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez następcę.


3 września 2021 r., o godz. Abp Józef Guzdek objął kanonicznie Archidiecezję Białostocką i rozpoczął posługę Metropolity Białostockiego.

Uroczysty ingres do Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku odbył się 4 września 2021 r.

Herb i dewiza

Herb - Metropolita Białostocki

Herb nowego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego przedstawia w polu błękitnym krzyż równoramienny w kolorze złotym. Za tarczą herbową znajduje się dwuramienny złoty krzyż oznaczający Zmartwychwstałego Chrystusa. Nad tarczą widnieje zielony kapelusz z dziesięcioma chwostami po obu bokach. Poniżej znajduje się złota szarfa z dewizą: TOBIE PANIE ZAUFAŁEM.

Symbolika herbu nawiązuje do motywów chrystologicznych (krzyż) oraz maryjnych (lilie wieńczące ramiona krzyża), złączonych w jeden znak. Krzyż symbolizuje Chrystusa, który jest jedyną nadzieją człowieka (Spes Unica), natomiast stylizowane lilie wskazują na Maryję – Matkę Nadziei (Mater Spei), najściślej zjednoczoną z odkupieńczą męką Syna.

Dewiza herbowa „Tobie Panie zaufałem” (In Te Domine speravi), będąca osobistym zawołaniem Księdza Arcybiskupa, wpisana w tradycję teologiczną i pastoralną Kościoła, stanowi dopełnienie herbu.

Archidiecezja Białostocka


Używasz bardzo starej przeglądarki internetowej.
Aby prawidłowo wyświetlić tą strone skorzystaj z jednej z wielu darmowych wspóczesnych przeglądarek.
Tweets by BialArchi