Aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce wymaga od Kościoła ostrożności w realizowaniu niektórych praktyk religijnych. Zaufanie, jakie pokładamy w Bogu w tym trudnym czasie, powinno być połączone z autentyczną troską o zdrowie i życie naszych braci i sióstr. Wizyta duszpasterska w okresie Bożego Narodzenia, zwana kolędą, mająca wielowiekową tradycję, stwarza niestety ryzyko zakażenia zarówno dla odwiedzanych parafian, jak i samych kapłanów.

W związku z tym odwołuję tegoroczną wizytę duszpasterską w formie praktykowanej przed wybuchem epidemii. Zalecam jednocześnie, aby wzorem ubiegłego roku w okresie Bożego Narodzenia duszpasterze naszej Archidiecezji zorganizowali Msze św. wieczorne w intencji parafian. Podczas Eucharystii należy wygłosić homilię, a po „Modlitwie po Komunii" odmówić modlitwę błogosławieństwa kolędowego nad zebranym ludem, uwzględniając wiernych, którzy pozostali w domach, a zwłaszcza starszych, chorych i cierpiących.

Warto zachęcić parafian, aby po powrocie do domów w gronie rodzinnym odmówili modlitwę i pokropili mieszkanie wodą święconą. Teksty modlitw, obrazki kolędowe i kredę poświęconą w uroczystość Objawienia Pańskiego należy wyłożyć w świątyni, aby wierni mogli je zabrać po Mszy św. Wodę do poświęcenia uczestnicy liturgii powinni przynieść we własnych naczyniach.

Wizytę duszpasterską w domach i mieszkaniach parafian Kapłani mogą złożyć wyłącznie na wyraźne zaproszenie zainteresowanych osób.

Wszystkim Duszpasterzom i Wiernym Kościoła Białostockiego życzę wielu łask od Nowonarodzonego Jezusa i z serca błogosławię.


Abp Józef Guzdek
Metropolita Białostocki