Kapłani Archidiecezji Białostockie,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Siostry i Bracia w Chrystusie,

Agresja Rosji na niepodległą Ukrainę w lutym br. wstrząsnęła całym światem. Wobec niewinnie przelewanej krwi i strasznego cierpienia naszych braci i sióstr za wschodnią granicą, w łączności z Kościołem w całej Polsce, poprosiłem Was o modlitwę i pomoc materialną poszkodowanym. Przeprowadzone zbiórki do puszek zarówno w niedzielę 27 lutego jak i w Środę Popielcową 2 marca br. potwierdziły niezwykłą wrażliwość i otwartość Waszych serc. Informuję, że we wszystkich parafiach naszej Archidiecezji zebrano łącznie 1 251 830,97 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy). Kwota ta - w harmonijnej współpracy Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Białostockiej - zostanie w całości wykorzystana na pomoc tym, którzy szukają schronienia w naszej Ojczyźnie. Z tych środków będą także dokonywane zakupy, zwłaszcza żywności i środków medycznych, aby je następnie dostarczyć ludności cywilnej pozostającej na terenie działań wojennych i obrońcom wolnej Ukrainy,

Dzisiaj pragnę wszystkim serdecznie podziękować za ten hojny dar. Zapewne wielu z Was przekazało na ten cel także dary materialne. To wyraz chrześcijańskiej miłości wobec bliźnich, którzy stali się ofiarami ludzi owładniętych żądzą panowania, niszczenia i zabijania.

Pragnę również wyrazić wdzięczność pracownikom Caritas i wszystkim wolontariuszom za ogrom wysiłku podejmowanego wobec uchodźców, zarówno na terenie naszej Ojczyzny, jak i poprzez ekspedycję darów na obszar objęty wojną. Wsparcie to przekazywane jest także bezpośrednio do parafii w Ukrainie, gdzie posługuje dwóch kapłanów naszej Archidiecezji.

Proszę, nie ustawajmy w modlitwie o zatrzymanie szaleństwa wojny i opamiętanie odpowiedzialnych za te zbrodnie.

Z pasterskim błogosławieństwem

Abp Józef Guzdek
Metropolita Białostocki