Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe jego duchowe dobro. Uczestnictwo we Mszy św. w niedzielę i w święta nakazane jest szczególnym prawem i obowiązkiem wiernych, dlatego należy umożliwić im wypełnienie tego obowiązku. Należy pamiętać, że ci, którzy go dobrowolnie zaniedbują, popełniają grzech ciężki (KKK, 2181).

1. Zgodnie z kanonem kan. 1248 §1 KPK „nakazowi uczestnictwa we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest sprawowana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego”.

2. Msze św. w sobotni wieczór, bądź w wigilię uroczystości nakazanej należy sprawować według formularza niedzielnego (Gloria, czytania z niedzieli, homilia, Credo, modlitwa wiernych, taca, ogłoszenia) we wszystkich parafiach Archidiecezji Białostockiej, jeśli według grafiku jest przewidziana liturgia mszalna. W pozostałych parafiach duszpasterze, uwzględniając potrzeby duchowe powierzonej im wspólnoty, zadecydują, czy taka Msza św. powinna być sprawowana. W przypadku Mszy św. w dzień poprzedzający uroczystość, pierwszeństwo ma formularz według wskazań liturgicznych (zob. Kalendarz liturgiczny, Tabela Mszy św., wybór formularza).

3. Wierni uczestniczący w takiej Mszy św. mogą przystąpić po raz drugi do Komunii św., jeśli w tym samym dniu już raz ją przyjęli.

4. W przypadku sprawowania Mszy św. obrzędowej połączonej z zawarciem sakramentu małżeństwa, w sobotę w godzinach popołudniowych (od godz. 15.00), w której z zasady nie uczestniczy wspólnota parafialna, lecz „goście weselni”, sprawowanej według formularza „Za nowożeńców” i z własnymi czytaniami, liturgię należy poszerzyć o czytanie z niedzieli, hymn GloriaCredo. Wszyscy uczestnicy takiej liturgii czynią zadość nakazowi uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Duszpasterze niech jednak zachęcają zarówno nowożeńców jak i gości weselnych, aby w miarę możliwości, uczestniczyli we Mszy św. razem ze wspólnotą parafialną także w niedzielę.

5. Duszpasterze mają powiadomić wiernych o powyższym dekrecie oraz pouczyć o jego sensie, aby nie zatarła się świadomość dnia niedzielnego czy świątecznego. Powyższe przepisy zmierzają do tego, by w dzisiejszych warunkach wierni mogli łatwiej świętować dzień Zmartwychwstania Pana oraz uroczystości nakazane.

Abp Józef Guzdek
Metropolita Białostocki