Siostry i Bracia w Chrystusie Panu.

Pragnę, jako Wasz pasterz, zabrać głos w bardzo istotnych sprawach, jakimi są małżeństwo i rodzina. Przypominam z całą mocą podstawową prawdę – odczytywaną przez ludzki rozum w różnych kulturach i tradycjach – że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. O Bożym projekcie dotyczącym małżeństwa przypomniał niedawno Papież Franciszek mówiąc, że małżeństwo, będąc sakramentem, nigdy nie może być zawarte między dwiema osobami tej samej płci. Podkreślił, że „Kościół nie ma władzy, by zmieniać sakramenty. Są one w takiej formie, w jakiej ustanowił je Chrystus” (15.09.2021 r.).

Niepokój budzą coraz głośniej wyrażane oczekiwania niektórych osób i środowisk, domagających się uznania związków jednopłciowych czy aborcji na życzenie. Jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec tych postulatów i ludzi, którzy je głoszą? Fundamentem jest poszanowanie ludzkiej godności wszystkich, również tych, którzy wyznają inne wartości i żyją inaczej niż my. Ten szacunek jednak nie jest równoznaczny z biernością wobec podważania tego, co jest drogie i bliskie sercu każdego ucznia Chrystusa. Naszym obowiązkiem jest obrona podstawowych wartości, jednak niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu jakiejkolwiek przemocy słownej czy fizycznej. Przede wszystkim musimy głosić i czynić dobro – dbać o swoje rodziny, troszczyć się o wychowanie dzieci w oparciu o fundamentalne wartości przez dobrą atmosferę i własny dobry przykład. W sytuacji konfliktu i sporu antropologicznego naśladujmy postępowanie Jezusa, który spotykając się z odrzuceniem Jego nauki, z agresją, a nawet próbą pozbawienia życia, wielokrotnie oddalał się, odsuwał na miejsca pustynne, unikając konfrontacji. Piotra, który chciał Go bronić, upomniał: „Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną” (Mt 26,52).

Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję zatem o refleksję i poszanowanie wartości zapisanych w naszej Konstytucji, która stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja RP, art. 18). Nasze podzielone społeczeństwo potrzebuje budowy mostów szacunku i zrozumienia, a nie wznoszenia kolejnych murów niezgody i konfliktów. Wierzących wzywam do modlitwy w intencji odnowienia miłości w małżeństwach, szczególnie w tych, które przeżywają trudności i kryzysy, a także do zachowania spokoju i rozwagi. Prośmy też za młodych ludzi, aby doceniali ten wyjątkowy Boży dar, jakim jest sakramentalne małżeństwo.

Z serca błogosławię wszystkim zatroskanym o chrześcijańskie życie naszych rodzin.

Abp Józef Guzdek
Metropolita Białostocki