- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exsultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


5 marca, 2 niedziela Wielkiego Postu
W: Serce me do Ciebie wznoszę - ŚK 175 / Wstań, który śpisz - Ex 256
D: Z rąk kapłańskich - ŚK 1010 / Bliskie jest Królestwo Boże - ŚK 157
K: O niewysłowione - ŚK 426 / Jezu, Jezu, do mnie przyjdź - ŚK 355
U: Najwyższemu Panu chwała - ŚK 1010 / Upadnij na kolana - ŚK 401
Z: Któryś za nas cierpiał rany - ŚK 199 / Pójdź do Jezusa - ŚK 860

12 marca, 3 niedziela Wielkiego Postu
W: Nawróć się ludu w pokorze - ŚK 168 / Z Twojego boku, Chryste - Ex 257
D: Ludu Kapłański zw. 6 - ŚK 328 / Niech błogosławiony będzie - ŚK 968
K: O Krwi najdroższa - ŚK 206 / Duszo Chrystusowa - ŚK 347
U: O Krwi i Wodo - ŚK 304 / Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan - ŚK 393
Z: Wisi na krzyżu - ŚK 227 / Przez Chrztu Świetego wielki dar - ŚK 971

19 marca, 4 niedziela Wielkiego Postu
W: Wierzymy w Ciebie, Chryste - Ex 255 / Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza - ŚK 833
D: Wstań, który śpisz - Ex 256 / O Panie, Tyś moim Pasterzem - ŚK 852
K: O Panie, Ty nam dajesz - Ex 448 / Witam Cię, witam - ŚK 404
U: Czego chcesz od nas, Panie - ŚK 837 / W Tobie jest światło
Z: W krzyżu cierpienie - ŚK 226 / Pan Jezus grzechy nasze - ŚK 172

25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
W: Gwiazdo zaranna - ŚK 486 / Dzisiaj pozdrawiamy Ciebie, Maryjo - ŚK 479
D: Błogosławiona jesteś, Maryjo - ŚK 464 / Cześć Maryi - ŚK 472
K: Chrystus Pan karmi nas - ŚK 1026 / Słowo chlebem się staje - Ex 459 / Bądźże pozdrowiona - ŚK 342
D: Niech cały świat - Ex 474 / Uwielbiaj duszo moja - ŚK 1148
Z: Zdrowaś Maryjo - ŚK 582 / Archanioł Boży, Gabryjel - ŚK 37

26 marca, 5 niedziela Wielkiego Postu
W: W krzyżu cierpienie - ŚK 226 / Wstań, który śpisz - Ex 256
D: Pan Jezus grzechy nasze - ŚK 172 / Króla wznoszą się znamiona - ŚK 195
K: O Krwi najdroższa - ŚK 206 / Ach, mój Jezu - ŚK 185
U: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże - ŚK 297 / Sacrum silentium
Z: Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony - ŚK 196 / Ogrodzie oliwny - ŚK 208