Komisja ds. Kult u Bożego i Dyscypliny Sakramentów KE P wystosowała „Promemoria: dłuższą formę Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Duch a Świętego".