Modlitwa, która wyraża błaganie o przywrócenie zdrowia, jest zatem praktyką obecną w każdej epoce Kościoła, także dzisiaj. Tym, co jednak stanowi nowe zjawisko, w pewnym sensie, jest fakt organizowania celebracji liturgicznej, która jest połączona z modlitwą o uzdrowienie. Instrukcja w ostatnim punkcie "Normy dyscyplinarnie", jednoznacznie wymienia normy, które należy spełnić przy organizacji, takich celebracji. Ponieważ tego rodzaju spotkania nie mogą naruszać ustalonych przez Kościół norm liturgicznych. W przeciwnym razie byłyby nadużyciem.