Instrukcja dotyczy obrzędu chrztu dla dorosłych wraz ze schematami liturgii i jego poszczególnych etapów.