List okólny Biskupów, zatwierdzony dnia 15 czerwca 2017 roku, przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przypomina podstawowe zasady dotyczące: materii chleba i wina do sprawowania Eucharystii. W celu uniknięcia wątpliwości związanych z ważnością materii eucharystycznej. Lista produktów zatwierdzonych przez Komisję Episkopatu Polski, posiadająca ważną licencję znajdziemy w Biuletynie Liturgicznym 1/2017.