Instrukcja porusza kweste odpowiedniego przygotowania rodziców i chrzestnych oraz dziecka, które ma zostać wprowadzone i włączone do wspólnoty Kościoła przez przyjęcie chrztu św.