Niniejszy kalendarz zawiera obchody liturgiczne zawarte w: Calendarium Romanum generale wraz z notyfikacjami; Calendarium proprium pro Polonia (Prot. 284/98/L) wraz z notyfikacjami (Prot. N. 510/16); Calendarium proprium poszczególnych diecezji polskich wraz z notyfikacjami wg stanu na dzień 25 lipca 2018 roku.

W naszej diecezji do kalendarza zostały wprowadzone następujące obchody: 27 stycznia bł. Jerzy Matulewicz, biskupa (wspomnienie dowolne); 12 czerwca: bł. Mieczysław Bohatkiewicz, bł. Władysław Maćkowiak, bł. Stanisław Pyrtek, bł. Henryk Hlebowicz, prezbiterów i towarzyszy (wspomnienie dowolne); 28 września bł. Michał Sopoćko, prezbiter (wspomnienie dowolne), Białystok (święto); 19 października bł. Jerzego Popiełuszko, prezbitera i męczennika (wspomnienie dowolne).