Dla użytku duszpasterzy, celem ułatwienia recepcji nowego formularza, umieszczony zostaje komentarz do nowego formularza, autorstwa ks. dr Sławomira Jeziorskiego z Rzeszowa. W punkcie 3 tego opracowania znajduje się liturgiczna synteza treści święta, którą można wykorzystać jako komentarz liturgiczny.