2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego

W: Gdy się Chrystus rodzi / Tryumfy Króla niebieskiego

obrzęd poświęcenia świec: Światło na oświecenie pogan

D: Pan z nieba i z łona / Przystrój ołtarz twój, Syjonie

K: Ach, witajże, pożądana / Niepojęte dary dla nas daje

U: Wesołą nowinę (2 zwrotka) / Dziękujemy Ci Ojcze nasz

Z: Bóg się rodzi / Anioł pasterzom mówił


5 lutego, 5 Niedziela zwykła

W: Przyjdźcie do mnie wszyscy / Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem

D: Głoś imię Pana / Szczęśliwy kogo opatrzność boska

K: Pan zstąpił z nieba / Panie dobry jak chleb

U: Niech będzie Bóg uwielbiony / Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie

Z: Błogosław, Panie, nas / Z dawna Polski Tyś Królową


12 lutego, 6 Niedziela zwykła

W: Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie / Ludu Kapłański, ludu królewski

D: Pokładam w Panu ufność mą / Przyjmij o Najświętszy Panie

K: Panie, pragnienia ludzkich serc / Jam jest chlebem żywym

U: Czego chcesz od nas Panie / O Boże dzięki Ci składamy

Z: Ojcze z niebios / Pod Twą obronę


19 lutego, 7 Niedziela zwykła

W: Do Ciebie wznoszę serce me / Ciebie całą duszą pragnę

D: Gdzie miłość wzajemna i dobroć / Przykazanie nowe daję wam

K: Ja wiem w Kogo ja wierzę / Zbliżam się w pokorze

U: Dzięki o Boże Ojcze / Upadnij na kolana

Z: Bóg nad swym ludem / My chcemy Boga


22 lutego, Środa popielcowa

W: Dałeś nam przykład o Jezu / Nawróć się ludu w pokorze

obrzęd posypania głów popiołem: Posypmy głowy popiołem / O człowiecze wspomnij sobie

D: Boże, Ojcze wszechmogący / Boże lud Twój czcią przejęty

K: Zbliżam się w pokorze / Witaj pokarmie

U: Dzięki o Panie / chwila ciszy

Z: Zmiłuj się Boże / Bliskie jest Królestwo Boże


27 lutego, 1 niedziela Wielkiego Postu

W: Bliskie jest Królestwo Boże / Nawróć się ludu w pokorze

D: Dałeś nam przykład o Jezu / Boże w dobroci

K: Witam Cię, witam / Zbliżam się w pokorze

U: Upadnij na kolana / chwila ciszy

Z: Z tej biednej ziemi / Pokładam w Panu ufność m