Pełnione funkcje: Kapelan Szpitala MSWiA

Rok urodzenia: 1984

Data święceń: 2012-06-16

Aktualna nominacja:Świętej Rodziny
Białystok

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2019-08-25