Pełnione funkcje: Kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity,Ekonom Archidiecezji Białostockiej
Notariusz Kurii Metropolitalnej
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Duszpasterz Izby Administracji Skarbowej,Redaktor naczelny „Wiadomości Kościelnych Archidiecezji Białostockiej”,Dyrektor ZHPU Dynamis

Rok urodzenia: 1981

Data święceń: 2006-06-10