Pełnione funkcje: Kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity
Notariusz Kurii Metropolitalnej
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Duszpasterz Izby Administracji Skarbowej

Rok urodzenia: 1981

Data święceń: 2006-06-10