Pełnione funkcje: Kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity, Wiceekonom Archidiecezji Białostockiej
Notariusz Kurii Metropolitalnej
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Duszpasterz Izby Administracji Skarbowej,redaktor naczelny „Wiadomości Kościelnych Archidiecezji Białostockiej”

Rok urodzenia: 1981

Data święceń: 2006-06-10