Pełnione funkcje: Kierownik Pieszej Pielgrzymki Różanostockiej,Kierownik Pieszych Pielgrzymek do Krypna

Rok urodzenia: 1994

Data święceń: 2019-06-01

Aktualna nominacja:Wniebowzięcia NMP
Sokółka

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2019-08-26