Pełnione funkcje: Prefekt Roku Propedeutycznego Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1976

Data święceń: 2008-06-07