Pełnione funkcje: Sędzia Sądu Metropolitalnego
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Opiekun duchowy Apostolatu Maryjnego w Archidiecezji Białostockiej

Rok urodzenia: 1961

Data święceń: 1990-06-21