Pełnione funkcje: Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Sędzia Sądu Metropolitalnego
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1961

Data święceń: 1990-06-21