Pełnione funkcje: Ojciec duchowny Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1987

Data święceń: 2012-06-16