Pełnione funkcje: Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1986

Data święceń: 2011-06-11