Pełnione funkcje: Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1967

Data święceń: 1992-05-31

Pełniona funkcja: Brak