ks. prał. Józef Grygotowicz
fot. © Teresa Margańska

16 kwietnia 2023 r. w wieku 90 lat zmarł ks. prałat Józef Grygotowicz.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 16 kwietnia 2023 r., w wieku 90 lat, w 64. roku kapłaństwa, zmarł ks. prał. Józef Grygotowicz, emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Ks. Józef Grygotowicz urodził się 1 grudnia 1932 r. Miejskich Nowinach koło Sokółki. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 r. z rąk bp. Władysława Suszyńskiego.

Po święceniach przez rok pracował duszpastersko w parafii w Dąbrowie Białostockiej, następnie w Dolistowie, parafii św. Rocha w Białymstoku, Dobrzyniewie i Korycinie.

W 1968 r. został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1974 r. W czasie studiów nawiązał bezpośrednią współpracę z ks. Franciszkiem Blachnickim i tworzonym przez niego ruchem oazowym. Przyjaźń i współpraca z ks. Blachnickim wywarła wpływ na całą posługę kapłańską oraz działalność na polu katechezy w duchu posoborowym.

Po powrocie do archidiecezji był wizytatorem nauki religii, a następnie od 1976 r. dyrektorem Referatu (Wydziału) Katechetycznego Kurii, wykładowcą katechetyki w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku oraz dyrektorem Studium Teologii dla świeckich.

Funkcje te pełnił do przejścia na emeryturę w 2008 r. W kolejnych latach nadal czynnie angażował się w pomoc duszpasterską w parafiach oraz we wspieranie dzieł katechetycznych w archidiecezji.

W 1992 r. otrzymał godność kanonika gremialnego Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, a w 2000 r. godność prałata honorowego Jego Świętobliwości Ojca Świętego.

 

Czuwanie przy ciele Zmarłego odbędzie się we wtorek 18 kwietnia od godz. 10.00  w kościele pw. św. Stanisława B.M. w Białymstoku (ul. Wiadukt) i zakończy się uroczystą Eucharystią o godz. 18.00. Wyprowadzenie ciała Zmarłego i eksporta do archikatedry białostockiej nastąpi 19 kwietnia o godz. 13.00.

W środę 19 kwietnia o godz. 14.00 w archikatedrze białostockiej sprawowana będzie Msza św. pogrzebowa śp. ks. prał. Józefa Grygotowicza.


Pochowanie ciała Zmarłego odbędzie się na cmentarzu św. Rocha (ul. Antoniuk Fabryczny).

Wolą Zmarłego jest, by nie składać na grobie kwiatów, a w zamian pomodlić się bądź złożyć do puszki ofiarę z przeznaczeniem na Domy Dziecka.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!