ks. kan. Czesław Bułkowski

25 czerwca  2014 r. w wieku 78 lat w Białymstoku zmarł ks. kanonik Czesław Bułkowski.

25 czerwca 2014 r. w wieku 78 lat w Białymstoku zmarł ks. kanonik Czesław Bułkowski, długoletni wikariusz parafii pw. św. Rocha.

Ks. Czesław Bułkowski urodził się 15 października 1936 r. w miejscowości Gliniszcze Małe w parafii Sokolany. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1960 r. z rąk bp. Władysława Suszyńskiego.

Pracował jako wikariusz w parafii w Surażu oraz (od 1962 r.) w białostockich parafiach: Farnej (1962-1970) i św. Rocha (1970-1994), wówczas był prefektem II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

W latach 1994-2000 był notariuszem Sądu Metropolitalnego w Białymstoku. Od 2000 r. był wikariuszem w parafii pw. św. Kazimierza. Po przejściu na emeryturę w 2011 r., zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Białymstoku. W 1996 r. otrzymał godność kanonika honorowego Białostockiej Kapituły Metropolitalnej.

Msza św. pogrzebowa śp. ks. Czesława Bułkowskiego zostanie odprawiona w piątek 27 czerwca o godz. 9.00 w kościele pw. św. Kazimierza w Białymstoku. Ciało Kapłana zostanie pochowane na białostockim cmentarzu św. Rocha.