ks. inf. Zygmunt Lewicki

23 kwietnia 2021 r. w wieku 97 lat zmarł ks. infułat profesor Zygmunt Lewicki.

W piątek 23 kwietnia 2021 r., w wieku 97 lat, w 71 roku kapłaństwa, zmarł ks. infułat Zygmunt Lewicki, emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Ks. Zygmunt Lewicki urodził się 28 października 1923 r. w Jałówce w parafii Dąbrowa Białostocka. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1950 r. z rąk bp. Władysława Suszyńskiego.

Po święceniach przez rok pracował duszpastersko w parafii w Dobrzyniewie, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył obroną doktoratu w 1954 r. W latach 1954-1958 był wikariuszem w parafii pw. św. Rocha w Białymstoku.

Od 1958 r. był profesorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Przez wiele lat pracy dydaktycznej wykładał m.in.: teorię poznania, metafizykę, etykę, antropologię, metodologię nauk, historię filozofii, katolicką naukę społeczną, teologię dogmatyczną, teodyceę, zagadnienia ekumeniczne, uczył języka niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego, prowadził zajęcia kancelaryjne.

Ponadto był duszpasterzem akademickim (1955-1975), duszpasterzem rodzin (1959–1973), duszpasterzem służby zdrowia (1970–1973), referentem ds. ekumenizmu, obrońcą węzła małżeńskiego, pierwszym proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku (1979–1989).

W 1968 r. decyzją Prymasa Polski otrzymał godność Prałata Archidiakona Bazyliki Metropolitalnej w Białymstoku. Przez wiele lat był prepozytem Białostockiej Kapituły Metropolitalnej. W 1996 r. papież Jan Paweł II nadał mu godność Protonotariusza Apostolskiego – infułata.

Uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Infułata Zygmunta Lewickiego odbędą się w poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku, według następującego porządku:
Godz. 8.15 – wystawienie trumny z ciałem Zmarłego w kościele św. Wojciecha w Białymstoku
Godz. 11.00 – Msza św. żałobna w kościele św. Wojciecha w Białymstoku pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego
Godz. 14.00 – Msza św. pogrzebowa w Archikatedrze Białostockiej pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego
Po Mszy św. ciało śp. Księdza Infułata zostanie złożone w grobie na Cmentarzu Farnym.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.