ks. infułat Stanisław Strzelecki

Dnia 27 września, w przededniu 7. rocznicy beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, zmarł ks. infułat Stanisław Feliks Strzelecki

Dnia 27 września, w przededniu 7. rocznicy beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, zmarł w wieku 84 lat ks. infułat Stanisław Feliks Strzelecki, emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz pierwszy postulator w procesie beatyfikacyjnym Apostoła Bożego Miłosierdzia.

Śp. ks. Stanisław Strzelecki urodził się 16 października 1931 r. w Grodnie.

Absolwent salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Różanymstoku. W roku 1951 wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Był uczniem i wychowankiem ks. prof. Michała Sopoćki.

Dnia 24 czerwca 1957 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Władysława Suszyńskiego.

Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne z teologii moralnej, które uwieńczył doktoratem w roku 1964.

Po powrocie do archidiecezji był w latach 1964-1969 ojcem duchownym alumnów Seminarium Duchownego, a od roku 1967 profesorem Pisma Świętego tejże uczelni. W roku 1967 został mianowany sędzią w Sądzie Metropolitalnym. W latach 1967-1970 był duszpasterzem inteligencji.

Brał czynny udział w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki.

Był autorem licznych publikacji, artykułów i książek poświęconych w dużej mierze tematyce Miłosierdzia Bożego i życia i posługi księdza Sopoćki.

Otrzymał godności kościelne: Prałata Honorowego Jego Świątobliwości, Kanonika Gremialnego Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, a w 2005 r. Protonotariusza Apostolskiego (infułata).


Program Uroczystości pogrzebowych ks. infułata Stanisława Strzeleckiego

Poniedziałek, 28 września 2015 r.
Godz. 16.30 - Nieszpory żałobne w kaplicy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Wtorek, 29 września 2015 r.
Godz. 6.50 – Msza Święta w kaplicy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego pod przewodnictwem Bp. Henryka Ciereszki
Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Godz. 16.00 - Msza Święta w starym kościele farnym w Białymstoku

Środa, 30 września 2015 r.
Godz. 10.00 – Główna Msza Święta pogrzebowa w Katedrze Białostockiej pod przewodnictwem Abpa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego

Wolą zmarłego było, aby na uroczystości pogrzebowe nie przynoszono kwiatów, zaś zebrane ofiary przeznaczono na białostockie Hospicjum.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.