Ks. kan. Bernard Boruch

16 stycznia 2013 r. w wieku 84 lat zmarł ks. kan. Bernard Boruch.

16 stycznia 2013 r. w wieku 84 lat zmarł ks. kan. Bernard Boruch, długoletni wikariusz parafii katedralnej w Białymstoku.

Ks. Bernard Boruch urodził się 1 września 1929 r. w Kamiennej Starej. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 lipca 1956 r. z rąk bp. Władysława Suszyńskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach: Czarna Wieś Kościelna, Choroszcz, Dobrzyniewo i Sokółka. W latach 1965-1996 był wikariuszem w parafii pw. Wniebowzięcia NMP (katedralnej) w Białymstoku. Od przejścia na emeryturę do końca życia pomagał w duszpasterstwie w katedrze białostockiej. Był kanonikiem honorowym Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej.

Msza św. pogrzebowa śp. ks. Bernarda Borucha zostanie odprawiona w piątek 18 stycznia o godz. 14.00 w katedrze białostockiej. Doczesne szczątki ks. Bernarda, zgodnie z jego wolą, spoczęły w grobie rodzinnym na cmentarzu w Dąbrowie Białostockiej.