ks. kan. Antoni Sawicki

Dnia 3 listopada br. w setnym roku życia zmarł ks. kan. Antoni Sawicki.

Dnia 3 listopada br. w setnym roku życia zmarł ks. kan. Antoni Sawicki. Był kapłanem Archidiecezji Białostockiej. Od końca lat czterdziestych swoją pełnił posługę a w Archidiecezji Łódzkiej.


Ks. Antoni urodził się 21 kwietnia 1911 r. w Białożyszkach, parafia Konwaliszki na Wileńszczyźnie. Po ukończeniu nauki w gimnazjum wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Wilnie. Studiował na wydziale prawa Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, odbył także służbę wojskową.
3 marca 1942 r. wraz z księżmi profesorami i alumnami wileńskiego seminarium został aresztowany i wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec.
Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1945 w Moguncji. Przez krótki okres pracował w Niemczech wśród Polaków, a także jako kapelan wojskowy wśród żołnierzy.
W święta Bożego Narodzenia 1945 roku powrócił do Polski i został skierowany jako wikariusz do do parafii w Suchowoli. Tu w 1947 roku udzielił chrztu Jerzemu Popiełuszce.
Z końcem lat czterdziestych ks. Antoni przeniósł się do diecezji łódzkiej. Pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Zgierzu, a następnie, aż do emerytury, jako proboszcz parafii Kaszewice.


Msza św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Kaszewicach w niedzielę, 7 listopada o godz. 16.00.

W poniedziałek, 8 listopada o godz. 12.00, w kaplicy cmentarnej św. Józefa przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi, rozpocznie się żałobna liturgia słowa, po której bezpośrednio odbędzie się pogrzeb śp. ks. Antoniego.