ks. Jerzy Rydzewski sdb

W niedzielę 8 sierpnia w wieku 86 lat zmarł ks. Jerzy Rydzewski, salezjanin należący do Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

W niedzielę 8 sierpnia w wieku 86 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. Jerzy Rydzewski, salezjanin należący do Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Kapłanem był 59 lat a w zgromadzeniu salezjańskim 69. Jego bliskim kuzynem był bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Urodził się 14 marca 1935 r. w miejscowości Krzywa należąca wówczas do parafii Suchowola. W 1951 roku wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą a roku następnym złożył pierwsze śluby zakonne. W latach 1952 – 1954 w Wyższym Seminarium Duchownym Salezjanów w Lądzie nad Wartą odbył studia filozoficzne. Przez kolejne 4 lata odbywał praktykę asystencka. Powrócił do Lądu na 4-letnie studia teologiczne zwieńczone święceniami kapłańskimi w 1962 roku, których udzielił ks. biskup Antoni Pawłowski. Do roku 1968 pracował jako duszpasterz młodzieżowy i katecheta w parafiach salezjańskich w Kobylance, Dębnie Lubuskim, Boleszkowicach i Sokołowie Podlaskim. W latach 1968 - 1976 odbywał specjalistyczne studia na Wydziale Teologii Katolickiej KUL z zakresu teologii pastoralnej w dziale Pedagogiki i Katechetyki, pod kierunkiem prof. Stefana Kunowskiego. Z zakresu pedagogiki prowadził w latach 1968 – 1969 badania nad systemem prewencyjnym, czyli zapobiegawczym, w duszpasterstwie parafialnym księży salezjanów, które zostały ukoronowane pracą pt. „Stosowanie systemu prewencyjnego w duszpasterstwie otwartym młodzieży”. Na polu zagadnień katechetycznych zajmował się badaniami nad komunikatywnością języka religijnego. W 1976 r. uzyskał stopień akademicki doktora teologii katolickiej na podstawie rozprawy: „Podstawy komunikatywności języka religijnego we współczesnej katechezie”. Z publikacji autorstwa ks. Jerzego Rydzewskiego jest do odnotowania szereg artykułów w specjalistycznych czasopismach o rozwoju języka w katechizmach i w podręcznikach do nauczania religii oraz o synchronii języka religijnego. Zainteresowania badawczo-naukowe towarzyszyły ks. Jerzemu przez całe jego życie. Od 1977 do 2010 roku ks. Jerzy Rydzewski przebywał poza granicami kraju. W latach: 1977 – 1978 był on pracownikiem naukowym na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, w Wydziale Nauk Pedagogicznych. Potem przebywał gościnnie pięć lat na Uniwersytecie im. Wilhelma w Münster w Westfalii w Niemczech, opiekując się równocześnie miejscową Kliniką Onkologiczną Od 1983 do 2010 roku, na życzenie swoich przełożonych zakonnych, ks. Jerzy pracował w duszpasterstwie niemieckim na Bawarii, w charakterze proboszcza lub administratora w powierzonych mu parafiach, zakładach i kościołach w diecezjach: Regensburg, Augsburg, Monachium. Od 2010 miejscem jego zamieszkania i pracy było Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku.

Pogrzebowa msza św. odprawiona została 11 sierpnia 2021 r. w bazylice Ofiarowania NMP w Różanymstoku. Liturgii sprawowanej przez 28 księży diecezjalnych i salezjanów przewodniczył ks. dr Tadeusz Jarecki sdb, przełożony Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Homilię wygłosił ks. Zdzisław Weder sdb, kolega z seminarium zmarłego, proboszcz Parafii p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Smorgoniu na Białorusi. Pochówek odbył się na cmentarzu parafialnym w Chodorówce Nowej. (tm)