Adres parafii:
ul. Wiadukt 2B
15-327 Białystok

telefon: 85-663-29-32
e-mail: stanislaw.bialystok@gmail.com
web: stanislaw.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 11:30 13:00* 18:00

Dni powszednie: 06:30* 18:00

Parafia pw. św. Stanisława B.M.

Informacje o parafii

Liczba katolików: 2 600Do parafii należą:

ulice Białegostoku: Dubois, Filipowicza, Grażyny, Harcerska, Horodniańska, Kawaleryjska (nieparzyste, parzyste od 22), Kominek, Letniska, Mrówcza, Nowa, Pancerna, Południowa (1-49), Pułaskiego (nieparzyste), Pracownicza, Pszczela, Plater, Rzymowskiego, Sławińskiego, Słoneczna, Ułańska (10-21), Wiosenna, Wiadukt, Wspólna (11-20), Zapiecek, Zielna (14-37), Żeromskiego.


Rys historyczny:
Parafia zaistniała na mocy dekretu erekcyjnego wystawionego przez bp. Henryka Gulbinowicza i datowanego na uroczystość św. Stanisława, 8 maja 1975 r. Pierwszym proboszczem został ks. Mieczysław Stopczyński.
Kościół, pełniący obecnie funkcję świątyni parafialnej, został wzniesiony w 1895 r. jako cerkiew prawosławna przy carskich koszarach 11 Pułku Ułanów Charkowskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, koszary w 1919 r. przejęło Wojsko Polskie, a świątynia, po dostosowaniu jej do kultu katolickiego, stała się ośrodkiem parafii wojskowej obsługującej 10 Pułk Ułanów i 14 Dywizjon Artylerii Konnej. Po zakończeniu II wojny światowej zdewastowany kościół, dzięki staraniom kapelana wojskowego, ks. Wiktora Kłosowicza, odremontowano, a parafię wojskową przywrócono do życia. Nie na długo, gdyż wkrótce, bo w 1952 r., władze państwowe ją zlikwidowały. Odtąd świątynią, jako kościołem pomocniczym, opiekowali się proboszczowie białostockiej fary.
Po utworzeniu tu parafii, dzięki zabiegom proboszcza, ks. Antoniego Łuszcza, dnia 11 stycznia 1990 r. kościół wraz z działką został wydzielony z terenu jednostki wojskowej i stał się własnością parafii.
Obiekt ma, typowy dla rosyjskich świątyń wojskowych, podłużny układ. Detale nawiązują do stylu bizantyjskiego i romańskiego. Projekt obecnego wystroju wnętrza jest autorstwa Agnieszki Andrzejczak. Polichromie przedstawiają wskrzeszenie Piotrowina, męczeństwo św. Stanisława oraz portrety polskich świętych.
Przy świątyni po roku 1994 zbudowano plebanię i dzięki aktywności kolejnych proboszczów, uporządkowano i upiększono otoczenie całego kościelnego kompleksu.Kaplice na terenie parafii:
Kaplica półpubliczna pw. Świętej Rodziny w domu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Białystok, ul. Zielna 16, tel. 663-27-20
Kaplica w domu wspólnoty katechetycznej, ul. NowaDomy zakonne na terenie parafii:
Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, 15-339 Białystok, ul. Zielna 16, tel. 85-663-27-20