Aktualna nominacja:św. Józefa Rzemieślnika
Księżyno

Pełniona funkcja: Pomoc duszpasterska

Tel.: 85-721-17-42

Rok urodzenia: 1966

Data święceń: 1994-05-28