Przy Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku rozpoczął swoją działalność Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny. Przyjmuje on osoby nieochrzczone, które pragnęłyby przygotować się i przyjąć w Kościele sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, tj. sakrament chrztu świętego, sakrament bierzmowania i Eucharystię.

Dorośli pragnący przyjąć jedynie sakrament bierzmowania przygotowują się w swojej parafii, na terenie której mieszkają, zatem zgłaszają się do swoich duszpasterzy.

Harmonogram spotkań formacyjnych katechumenatu dorosłych, które mają formę indywidualnego prowadzenia, obejmuje następujące części:

  • prekatechumenat,
  • katechumenat ścisły,
  • okres „oczyszczenia i oświecenia” w Wielkim Poście,
  • okres „mistagogii” i przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania w okresie wielkanocnym.

Przyjęcie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego będzie miało miejsce podczas uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej.

Zgłoszenia przyjmuje odpowiedzialny za Ośrodek:

ks. Tomasz Mnich
tel.: 662444411
e-mail: katechumenat@archibial.pl

Zachęcamy do kontaktu, do zadawania pytań, a przede wszystkim do otwarcia na Boże życie płynące z sakramentów Kościoła.