ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w ramach postępowania nr l/RPO/2019 na:

zakup usługi digitalizacji i wirtualizacji zasobów Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku
w ramach projektu pn. „Ochrona i cyfrowe udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku”Pliki do pobrania: