Dziekan: Ks. Tadeusz Żdanuk

Wicedziekan: Ks. Maciej Kozłowski

Ojciec Duchowy: Ks. Leszek Struk