Adres parafii:
Konowały 1
Konowały
16-070 Choroszcz

telefon: 602-488-065
e-mail: konowaly@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 18:00*

Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1 230

Do parafii należą:

miejscowości: Konowały, Izbiszcze 5 km, Kruszewo 5 km, Pańki 2 km, Rogowo 2 km, Rogowo - Kolonia 2 km, Śliwno 5 km.


Rys historyczny:

Konowały i okoliczne miejscowości początkowo należały do parafii w Choroszczy. W 1935 r. abp Romuald Jałbrzykowski erygował parafię z siedzibą w kolonii Śliwno. W jej granicach znalazły się wsie: Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Kruszewo, Pańki i Rogowo. Dzięki staraniom ks. Władysława Saracena i parafian, na działce podarowanej w 1932 r. przez Piotra Sokoła wzniesiono skromny, drewniany kościół w Śliwnie. W kolejnych latach trwało wyposażanie jego wnętrza. W 1935 r. poświęcono cmentarz grzebalny na kolonii wsi Izbiszcze.
Po II wojnie światowej świątynia parafialna była w złym stanie. Wykonane w latach 50. XX w. ekspertyzy wykazały, że jej dalsze użytkowanie grozi zdrowiu i bezpieczeństwu wiernych. Parafianie bezskutecznie próbowali uzyskać zezwolenie na budowę nowego kościoła w pobliżu Kruszewa. Władze państwowe nie udzieliły pozwolenia, a pod koniec 1965 r. nakazały zamknąć kościół w Śliwnie. Nabożeństwa przeniesiono do Konował, gdzie urządzono prowizoryczną kaplicę w dawnej remizie strażackiej. Nieużytkowany kościół w Śliwnie spłonął 23 lipca 1976 r.
W 1967 r. Rada Parafialna ustaliła lokalizację nowego kościoła. Zrezygnowano wówczas z utrzymania dwóch placówek duszpasterskich - w Śliwnie i Konowałach, na rzecz tej ostatniej. Po kilku latach starań o zgodę na budowę świątyni, władze wojewódzkie wpisały inwestycję do planu na rok 1972. Projekt świątyni w Konowałach sporządził inż. arch. Jerzy Tryburski, ale swoim podpisem firmował go inż. arch. Władysław Paszkowski. Pierwotna bryła kościoła składała się z niskiego, prostopadłościennego korpusu nawowego i wystającego ponad korpus namiotowego prezbiterium. Rozpoczętymi w 1973 r. pracami kierował najpierw ks. Czesław Matys, a następnie ks. Wincenty Grzybowski. Prowadzono je z ogromnym zaangażowaniem parafian, ale i wielkim pośpiechem, korzystając z materiałów niskiej jakości. Dnia 18 stycznia 1976 r. kościół w stanie surowym poświęcił bp Henryk Gulbinowicz.
Już w połowie lat 80. XX w. świątynia wymagała przebudowy. Projekt wykonał inż. arch. Michał Bałasz w 1985 r. Prace trwające do 1992 r. prowadził proboszcz, ks. Józef Makowski. W tym samym roku, 29 września, abp Edward Kisiel dokonał aktu poświęcenia kościoła.

Kaplice na terenie parafii:
W trosce o zachowanie cmentarza w Izbiszczach, dzięki ofierze Leokadii Korpacz i staraniom ks. Józefa Makowskiego oraz wiernych, w latach 1985-86 zbudowano kaplicę cmentarną. Projekt sporządził inż. arch. Antoni Makarewicz. Kaplicę pw. Zmartwychwstania Pańskiego poświęcił 5 VI 1989 r. bp Edward Kisiel.

Cmentarz grzebalny:

  • Przy kościele parafialnym w Konowałach, 2,5 ha, założony w 1976 r.
  • W Izbiszczach 0,5 ha, założony dla parafii w Śliwnie w 1935 r.