Adres parafii:
ul. Klepacka 11
15-634 Białystok

telefon: 537-224-220
e-mail: przemienienie@archibial.pl
web: www.przemienienie.bialystok.opoka.org.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 12:00 18:00

Dni powszednie: 07:00 18:00

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

Informacje o parafii

Liczba katolików: 3150

Do parafii należą:

ulice Białegostoku: Barszczańska, Białoruska, Belgijska, Chorwacka, Czeska, Hiszpańska, Klepacka, Kubańska, Litewska (nieparzyste 1-31), Meksykańska (27-84), Mongolska, Niewodnicka, Polowa (8-48/1), Polska, Portugalska, Rumuńska, Słoweńska, Szwajcarska, Ukraińska, Warsztatowa (2 i 4), Watykańska, Wietnamska.
ulice w Klepaczach: Długa, Dolna, Graniczna, Krótka, Łąkowa, Mokra, Poprzeczna, Równoległa, Sucha.

Rys historyczny:

Parafię erygował 24 czerwca 1997 r. abp Stanisław Szymecki. Wydzielono ją z parafii św. Andrzeja Boboli w Białymstoku. Pierwszym proboszczem został ks. Jerzy Szyryngo.
Plac pod kościół przygotował i kaplicę na nim zbudował proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli, ks. Stefan Girstun. Poświęcił ją i erygował stacje Drogi Krzyżowej abp S. Szymecki 22 grudnia 1996 r. Z chwilą utworzenia parafii kaplica stała się centrum życia religijnego nowej placówki duszpasterskiej.
Proboszcz, ks. J. Szyryngo powiększył kaplicę poprzez dobudowanie naw bocznych i przystosował ją do funkcji tymczasowego kościoła parafialnego. Plac pod kościół został poświęcony 27 czerwca 1999 r. przez abp. S. Szymeckiego. Dnia 10 września 2001 r. rozpoczęto budowę murowanego kościoła oraz kompleksu zabudowań mieszczących plebanię oraz pomieszczenia administracyjno-duszpasterskie. Autorem projektu jest inż. arch. Andrzej Nowakowski. Monumentalna świątynia w założeniach architektonicznych inspirowana bazyliką Przemienienia Pańskiego z Góry Tabor będzie budowlą trójnawową, z kaplicami w transepcie, z absydialnie zamkniętym prezbiterium. Do listopada 2001 r. położono fundamenty, 12 października 2006 r. wylano posadzkę na fundamencie, a 14 lipca 2008 r. rozpoczęto wznoszenie ścian. Równocześnie prowadzono prace nad kompleksem mieszkalno-administracyjnym, który został oddany do użytku w marcu 2014 r. Dnia 28 czerwca 2014 r. abp Edward Ozorowski dokonał aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod wznoszoną świątynię.