W załączniku kwestionariusz synodalny:

Wersja WORD

Wersja PDF


KWESTIONARIUSZ ON-LINE