Adres parafii:
Plac Kościuszki 3
16-150 Suchowola

telefon: 85-712-41-28
e-mail: suchowola@archibial.pl
web: www.suchowola.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 09:00 10:30* 12:00 18:00

Dni powszednie: 06:30 18:00

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Informacje o parafii

Liczba katolików: 3300

Do parafii należą:

miejscowości: Suchowola, Bachmackie kol. 12 km, Brukowo 5 km, Chlewisk Dolny 4 km, Chlewisk Górny 4 km, Ciemne 9 km, Czerwonka 7 km, Dubasiewskie kol. 5 km, Dubasiewszczyzna 5 km, Dwugły 9 km, Głęboczyzna 4 km, Grymiaczki 5 km, Horodnianka 9 km, Horodnianka kol. 8 km, Jagłowo 12 km, Karpowicze 4 km, Krzywa kol. 3 km, Laudańszczyzna 5 km, Leśniki 4 km, Leszczany 6 km, Morgi 7 km, Okopy 4 km, Ostrówek 6 km, Podgaj 5 km, Podhorodnianka 10 km, Podostrówek 8 km, Pokośno 9 km, Poświętne 3,5 km, Rutkowszczyzna 8 km, Zgierszczańskie kol. 6 km, Żakle 11 km.


Rys historyczny:
Do końca XVIII w. Suchowola była miejscowością należącą do parafii w Chodorówce (ufundowanej w 1617 r.). W 1791 r. zbudowano w miasteczku pierwszy drewniany kościół, będący filią parafii chodorowskiej. W 1798 r. z rozkazu władz pruskich przeniesiono nabożeństwa ze zrujnowanego kościoła w Chodorówce do Suchowoli. Nowa świątynia nie była jeszcze wykończona, więc z Chodorówki przywieziono całe wyposażenie, niezbędne do sprawowania nabożeństw, w tym cztery ołtarze. Parafię przez pewien czas określano mianem "chodorowsko-suchowolskiej". Stary kościół w Chodorówce rozebrano dopiero w 1822 r.
W 1876 r. wierni podjęli starania o budowę nowej, murowanej świątyni w Suchowoli. Projekt wykonał grodzieński arch. Jakub Fordon. Prace prowadzono z przerwami w latach 1879-1885. Rozpoczął je ks. Antoni Szumowski, a doprowadził do końca ks. Władysław Kulesza. Nowy proboszcz zamieszkał w tym celu w Suchowoli, zamiast zwyczajem wcześniejszych plebanów osiąść w Chodorówce. Za jego czasów pracami budowlanymi kierował inż. Romuald Samotyja-Lenczewski. Eklektyczną świątynię wymurowano na rzucie prostokąta. Od wschodu zamyka ją półkoliste prezbiterium z absydą i dwoma aneksami po bokach, a od zachodu na osi naw bocznych dostawiono dwie trójkondygnacyjne wieże. Dnia 7 października 1885 r. kościół został poświęcony i rozpoczęto sprawowanie w nim służby Bożej. Konsekracji świątyni dokonał bp Edward Ropp 10 września 1905 r.
W 1915 r. ewakuujące się wojska carskie zabrały z kościoła dzwony. Kościół mocno ucierpiał podczas niemieckiego ostrzału artyleryjskiego. Szkody udało się dość szybko naprawić, jednak generalny remont świątyni wewnątrz i na zewnątrz przeprowadził dopiero w latach 1927-1929 ks. Antoni Gajlewicz. W 1935 r. w Suchowoli powstał dom zakonny Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Podczas II wojny światowej cofający się Niemcy podminowali zachodnią część kościoła. Dnia 28 lipca 1944 r. eksplozja zniszczyła obie wieże i fasadę świątyni oraz uszkodziła jej wnętrze. Skutkiem detonacji była też całkowita zagłada archiwum parafialnego przechowywanego w pomieszczeniach, nieszczęśliwie zlokalizowanych w wieżach kościoła.
Odbudowę świątyni rozpoczął proboszcz, ks. Stefan Porczyk, a od 1947 r. jego dzieło kontynuował ks. Nikodem Zarzecki. Do 1948 r. powstała nowa elewacja kościoła wg projektu warszawskiego architekta Andrzeja Boniego. W okresie powojennym podejmowano szereg prac przy upiększaniu i wyposażaniu wnętrza. W latach 1974-1975 proboszcz, ks. Jan Chmielewski zbudował murowaną plebanię. W latach 1983-1988 wzniesiono nowy dom katechetyczny. Z inicjatywy ks. proboszcza Józefa Wiśniewskiego przeprowadzono generalny remont kościoła, obejmujący m.in. wykonanie nowej elewacji, osuszenie ścian, odtworzenie polichromii, wymianę pokrycia dachu i drewnianych stropów na żelbetowe (1992-1997).
W 1986 r. przy parafii otwarto Izbę Pamięci pochodzącego z należącej do parafii Suchowola wsi Okopy, ks. Jerzego Popiełuszki, beatyfikowanego 6 czerwca 2010 r. Zgromadzono w niej pamiątki związane z kapłanem, zamordowanym w 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Pomysłodawcą i założycielem izby był ks. Stanisław Suchowolec, wikariusz w Suchowoli w latach 1983-1986, kapelan białostockiej Solidarności, w 1989 r. także zamordowany przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa dogorywającego już reżimowego PRL-u. W pobliżu kościoła w 1993 r. ustawiono "łuk papieski" - element konstrukcji ołtarza z Krywlan, przy którym św. Jan Paweł II - papież odprawiał Mszę św. w 1991 r.
Na terenie obecnej parafii Suchowola od 1617 r. istniała parafia i kościół w Karpowiczach. Została ona zlikwidowana w 1865 r. przez władze rosyjskie. Świątynię rozebrano, a jej wyposażenie przekazano do Suchowoli. W 1989 r. mieszkańcy Karpowicz zbudowali tu murowaną kaplicę pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, poświęconą przez bp. Edwarda Kisiela 30 września tego samego roku.Kaplice na terenie parafii:

  • Karpowicze 4 km, kaplica murowana zbudowana w 1989 r. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. odprawiana jest raz w miesiącu. Odpust: Najśw. Serca Pana Jezusa.
  • Rutkowszczyzna 8 km, kaplica drewniana zbudowana przed II wojną światową pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Msza św. jest odprawiana raz w miesiącu.
  • Jagłowo 12 km, kaplica drewniana zbudowana przed II wojną światową pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Odprawiane są nabożeństwa co dwa tygodnie. Odpust: św. Jacka.


Cmentarz grzebalny:

  • Cmentarz parafialny w Suchowoli, 2 km od kościoła, złożony w 1983 r., pow. 3,02 ha. Poświęcony 23 października 1983 r. przez bp. E. Kisiela.
  • We wsi Karpowicze, pow. 1,5 ha.