Pełnione funkcje: Delegat Arcybiskupa Metropolity Białostockiego ds. Sakramentów
Kustosz Relikwii Błogosławionego Michała Sopoćki

Rok urodzenia: 1939

Data święceń: 1963-06-23