Adres parafii:
Chodorówka Nowa 34
Chodorówka Nowa
16-150 Suchowola

telefon: 85-712-54-01
e-mail: chodorowka@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:30

Dni powszednie: 07:00

Parafia pw. MB Pocieszenia

Informacje o parafii

Liczba katolików: 960

Do parafii należą:

miejscowości: Chodorówka Nowa, Chodorówka Stara 1 km, Dryga 2 km, Dryga kol. 6 km, Kizielany 7 km, Krzywa 2 km, Nowe Stojło 6 km, Poświętne (4, 5, 6, 8) 1,5 km, Trzyrzecze 2 km.


Rys historyczny:

Początki parafii w Chodorówce związane są z fundacją marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego i zarządcy Puszczy Nowodworskiej, Piotra Wiesiołowskiego. On to 1 sierpnia 1617 r. w Tykocinie wystawił dokument, w którym stwierdził, że w Chodorówce zbudował świątynię, a plebanowi nadał uposażenie w wysokości sześciu łanów ziemi. Król Zygmunt III Waza w 1620 r. dokument ten potwierdził.
Trudno powiedzieć, jakie były dalsze losy tej świątyni. Faktem jest, że w początkach XVIII w. na jej miejscu wzniesiono nowy kościół, który pod koniec tego wieku był już w takim stanie technicznym, że w 1798 r. władze pruskie nakazały jego zamknięcie. Nabożeństwa parafialne przeniesiono do kościoła zbudowanego w pobliskiej Suchowoli, która z czasem drogą faktu przejęła też prawa parafialne. W Chodorówce zaś nieużytkowaną świątynię w 1820 r. rozebrano i z pozyskanego w ten sposób materiału zbudowano drewnianą kaplicę na cmentarzu grzebalnym. Przetrwała on obie wojny światowe, po czym 9 listopada roku 1945 spłonęła.
Dnia 23 listopada 1946 r. abp Romuald Jałbrzykowski de facto przywrócił do życia parafię w Chodorówce, mianując na jej proboszcza ks. Witolda Ostrowskiego. Kanonicznej rewitalizacji parafii dokonał abp R. Jałbrzykowski mocą dokumentu erekcyjnego wystawionego 3 maja 1951 r. Skutkiem wysiłku ks. W. Ostrowskiego i zaangażowaniu parafian, w latach 1947-52 wybudowano nowy kościół murowany. Projekt świątyni sporządził inż. arch. Stanisław Bukowski. Obiekt nawiązuje do form renesansu i baroku, przetworzonych w stylistyce lat 30. XX w.
Dnia 13 lipca 1952 r. bp Władysław Suszyński dokonał konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia. W roku 1964 prof. Leonard Torwird wraz z małżonką Anną, wykonali sgraffito w prezbiterium, a w roku 1990 tą samą techniką wykonano całą polichromię kościoła. W latach 90. XX w., z inicjatywy proboszcza, ks. Bronisława Bakuna, zbudowano wolno stojącą wieżę nawiązującą do koncepcji S. Bukowskiego, ale według już innego projektu.

Kaplice na terenie parafii
Pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu grzebalnym, wybudowana w 1984 r. W dniu 28 V 1987 r. poświęcił ją bp Edward Ozorowski.

Cmentarz grzebalny
1?400 m od kościoła, założony w 1591 r., poświęcony w 1617 r., pow. 3,6 ha, powiększony w 1955 r.