Rok urodzenia: 1959

Data święceń: 1984-06-10

Aktualna nominacja:Parafia pw. MB Pocieszenia
Chodorówka Nowa; Chodorówka Nowa 34

Pełniona funkcja: Proboszcz

Tel.: 85-712-54-01