Adres parafii:
ul. Ks. Małynicza 1
19-100 Mońki

telefon: 734 850 653
e-mail: monki@archibial.pl
web: https://monki.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 09:00 10:30 12:00 18:00

Dni powszednie: 07:00 18:00

Parafia pw. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza

Informacje o parafii

Liczba katolików: 5100


Do parafii należą:

ulice Moniek: Aleja Niepodległości (do nr 6), Astronomiczna, Białostocka, Broniewskiego, Brzozowa, Budnika, Dębowa, Dolna, Dworcowa, Ełcka, Głowackiego, Herberta, św. Kazimierza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kolbego, Kolejowa, Kołłątaja, Konarskiego, Kopernika, Kosmiczna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Leśna (do nr 22), Lotnicza, Łąkowa, Magazynowa, Malinowa, Małynicza, Mickiewicza, Miłosza, Modrzewskiego, Nowokościelna, Ogrodowa, Orzeszkowej, Planetarna, Pogodna, Polna, Prusa, Raginisa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Staszica, Strażacka, Szkolna, Szpitalna, ks. Twardowskiego, Tysiąclecia (numery parzyste, nieparzyste do nr 11A), Wąska, Wiejska, Witosa, Wojska Polskiego (dawna wieś Mońki), Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zdrojowa.
miejscowości: Dzieżki 4 km, Dziękonie 5 km, Hornostaje 4 km, Hornostaje osada 3 km, Koleśniki 4 km, Kołodzież 4 km, Konopczyn 4 km, Kuczyn 4 km, Łupichy 4,5 km, Magnusze 4 km, Moniuszeczki 4 km, Oliszki 3 km, Rusaki 5 km, Sobieski 4,5 km, Świerzbienie 4 km, Zblutowo 3 km, Znoski 4 km.


Rys historyczny:
Udokumentowany początek starań o budowę kościoła i utworzenie parafii w Mońkach datują się na rok 1918. W roku 1919 dziekan białostocki powierzył pieczę nad tworzącą się parafią ks. Mieczysławowi Małynicz Malickiemu. On też stanął na czele powołanego natychmiast Tymczasowego Komitetu Parafialnego. Wiosną 1920 r. zaczęto odprawiać Msze św w niewielkiej, tymczasowej kapliczce wzniesionej na placu przeznaczonym pod przyszły kościół. W ciągu kilku miesięcy zbudowano kaplicę większą i na jesieni 1920 r. tam przeniesiono wszystkie nabożeństwa.

Dnia 22 lipca 1920 r. dziekan białostocki na mocy upoważnienia udzielonego mu przez biskupa wileńskiego mianował ks. M. Małynicz Malickiego proboszczem parafii Mońki.
Prace budowlane przy kościele według projektu profesora Politechniki Warszawskiej Stefana Schillera rozpoczęto w 1921 r. Projekt przewidywał świątynię w tzw. polskim stylu dworkowym. Zasadniczą część materiału budowlanego stanowiła cegła zakupiona przez parafię od Ministerstwa Spraw Wojskowych i pozyskana z rozbieranych rosyjskich koszar wojskowych w Hornostajach. Kamień węgielny poświęcono i wmurowano w 1923 r. W roku 1925 proboszczem parafii został ks. Cyprian Łozowski i doprowadził budowę świątyni do końca. Nową świątynię konsekrował 13 czerwca 1931 r. abp Romuald Jałbrzykowski. Wzniesiony kościół został 11 lipca 1944 r. niemal doszczętnie zburzony przez wycofujące się wojska niemieckie. W tej sytuacji nabożeństwa przeniesiono do dawnej kaplicy, którą rozbudowano i powiększono. W 1947 r. przystąpiono do odbudowy kościoła na istniejących fundamentach i według przedwojennego projektu. Jednakże po roku, na skutek kategorycznego nakazu komunistycznych władz państwowych, prace budowlane wstrzymano aż na dziewięć lat. Udało się je wznowić dopiero w 1957 r. Od roku 1958 prowadził je nowy proboszcz, ks. Stanisław Budnik. Budowę ukończono w 1966 r. i jeszcze tego roku, 12 czerwca, bp Władysław Suszyński świątynię konsekrował. W następnych latach trwało wyposażanie kościoła.
Z okazji obchodów 500-lecia śmierci św. Kazimierza, kard. Józef Glemp, Prymas Polski, w 1984 r. poświęcił kaplicę św. Kazimierza i ośrodek duszpasterski, urządzone w dawnej kaplicy. Było to już dzieło kolejnego proboszcza, ks. Kazimierza Wilczewskiego, który podczas długiego okresu zarządzania parafią doprowadził do nałożenia nowej polichromii w kościele, kilkakrotnie przeprowadził remont jego elewacji i konsekwentnie porządkował plac wokół kościoła i plebanii.

Kaplice na terenie parafii:

  • Kaplica pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w domu zakonnym i Nowicjat Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Kościelna 1, 19-100 Mońki, tel. 85-716-28-86
  • Kaplica pw. św. Kazimierza przy plebanii, ul. ks. Małynicza 1.


Cmentarz grzebalny:
300 m od kościoła, założony w 1920 r., pow. 2 ha, powiększony w 1976 r. o 1,5 ha.
Cmentarz miejski 1 km od kościoła, o pow. 4 ha poświęcony i oddany do użytku w 1995 r.Domy zakonne na terenie parafii:
Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Mońki, ul. Kościelna 1a, tel. 85-716-27-86