Pełnione funkcje: Archidiecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych,Dziekan Dekanatu Mońki
Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Białostockiej,Asystent kościelny ruchu Gloriosa Trinita,Dziekan dekanatu Mońki

Rok urodzenia: 1970

Data święceń: 1995-05-27

Aktualna nominacja:Parafia pw. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza
Mońki; ul. Ks. Małynicza 1

Pełniona funkcja: Proboszcz od 2017-09-03

Tel. kom.: 507 669 551