Adres parafii:
Kulesze 28
Kulesze
19-100 Mońki

telefon: 85-716-55-63
e-mail: kulesze@archibial.pl
web: www.kulesze.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 12:00

Dni powszednie: 07:00

Parafia pw. św. Klary

Informacje o parafii

Liczba katolików: 430

Do parafii należą:
miejscowości: Kulesze, Kiślak 1 km, Kramkówka kol. 2 km, Uścianek 5 km, Wilamówka 4 km.

Rys historyczny:

Parafię przy istniejącym już w Kuleszach kościele rektoralnym erygował 2 lipca 1995 r. abp Stanisław Szymecki. Wydzielono ją z parafii Downary, a pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Malinowski.
Dzieje ośrodka kultu we wsi Kulesze sięgają okresu międzywojennego. W 1936 r. mieszkańcy tej miejscowości zbudowali kaplicę, która została zniszczona w czasie II wojny światowej. Na początku lat 70. rozpoczęto starania o pozwolenie na budowę nowej kaplicy. W 1975 r. mieszkańcy Kulesz odpowiednie pozwolenia uzyskali i rozpoczęli wznoszenie świątyni według projektu arch. Wacława Głuszyńskiego. W latach 1976-1977 powstał modernistyczny kościół pw. Świętych Archaniołów i św. Klary. Bryła kościoła, poprzez schodkowy szczyt miała nawiązywać do przeinterpretowanej myśli architektury gotyckiej. Wystrój nawiązuje do powstałego w tym samym czasie kościoła Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej. W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) 1976 roku arcybiskup metropolita wrocławski Henryk Gulbinowicz poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni, a już w styczniu następnego roku kościół, jako świątynię rektoralną, poświęcił bp Edward Kisiel. W budowę dużo wysiłku włożył pierwszy stały duszpasterz Kulesz ks. Jan Kosecki.
Od grudnia 1985 r. zaczęto prowadzić księgi metryczne, a w 1988 r. założono w Kuleszach cmentarz grzebalny.
Uroczystej konsekracji kościoła w Kuleszach dokonał 29 września 2002 r. abp Wojciech Ziemba.

Cmentarz grzebalny:
900 m od kościoła, poświęcony 23 IV 1989 r. przez bp. E. Ozorowskiego, powierzchnia 1,2 ha.