Aktualna nominacja:św. Klary
Kulesze

Pełniona funkcja: Proboszcz od 1993-01-01

Tel.: 85-716-55-63

Pełnione funkcje: Ojciec duchowny Dekanatu Mońki

Rok urodzenia: 1956

Data święceń: 1981-06-14