Adres parafii:
Krypno Kościelne 29
Krypno
19-111 Krypno Kościelne

telefon: 730-775-435
telefon: 85-716-91-32
e-mail: krypno@archibial.pl
web: www.krypno.archibial.pl

Sanktuarium

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 12:00 18:00

Dni powszednie: 07:00 18:00

Parafia pw. Narodzenia NMP

Informacje o parafii

Liczba katolików: 3700

Do parafii należą:

miejscowości: Krypno Kościelne, Krypno Wielkie 1 km, Dębina 8 km, Dziarmowina 7 km, Długołęka 4 km, Góra 7 km, Kobuzie 7 km, Kruszyn 9 km, Kulesze-Chobotki 8 km, Morusy 6 km, Nowosiółki 4 km, Peńskie 5 km, Rekle 7 km, Ruda 3 km, Tatary 9 km, Zastocze 3 km, Zygmunty 4 km.


Rys historyczny:

Parafię erygował 1 stycznia 1906 r. biskup wileński Edward Ropp, wydzielając ją z terytorium parafii Knyszyn. Pierwszym proboszczem został ks. Bolesław Leszczyński.
W świetle dostępnych źródeł nie sposób precyzyjnie określić, kiedy zbudowano tu pierwszą świątynię. Autor wzmianki w aktach wizytacji parafii Knyszyn z roku 1633 zanotował, że w Krypnie niedawno (być może w 1625 r.) zbudowano niewielki, drewniany kościół, i że jego fundatorką była Katarzyna Zamoyska, żona Tomasza. Wzmianka o Mszy św. odprawianej w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Siewnej) przez kapłana z Knyszyna, pozwala przypuszczać, że był tam już czczony obraz Matki Boskiej, uznany z czasem za "cudowny".
Wkrótce świątynia w Krypnie, przy której istniał już cmentarz grzebalny, stała się kościołem filialnym parafii Knyszyn. Kolejny kościół, także drewniany, znacznie większy od poprzedniego, z neobarokowym wyposażeniem, zbudowano w Krypnie w połowie XVIII w. Istniał on ponad sto lat, po czym w latach 1881-1885 staraniem proboszcza knyszyńskiego, ks. Adama Słonimskiego przy znacznym wsparciu materialnym Róży z Potockich Krasińkiej (synowej Zygmunta Krasińskiego) zbudowano tu kościół murowany utrzymany w stylu architektonicznym tzw. Przejściowym, funkcjonującym poprzez łączenie motywów neoromańskich i neogotyckich. Projekt świątyni wykonał ceniony w tym czasie arch. Feliks Nowicki. W ołtarzu głównym umieszczono krypniański, słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz namalowano na drewnie lipowym i według niektórych jest to jedna z najstarszych kopii obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, sprowadzona przez hetmana Jana Zamoyskiego do jego kaplicy w pobliskim Knyszynie, chociaż na potwierdzenie tej tezy przekonywujących dowodów brak.
Świątynia w Krypnie jest sanktuarium diecezjalnym, do którego przybywają liczne rzesze pielgrzymów. Ruch pielgrzymkowy wzmógł się jeszcze bardziej po koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Krypniańskiej, którego to aktu dokonał 8 września 1985 r. prymas Polski kard. Józef Glemp. Każdego roku od ponad dwudziestu lat w pierwszą sobotę i niedzielę maja w pieszej pielgrzymce do sanktuarium w Krypnie udają się mężczyźni, zaś na uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września) tradycyjnie pielgrzymują wierni z terenu całej archidiecezji. W 1997 r. abp Stanisław Szymecki podniósł tutejszy kościół parafialny do godności kolegiaty i ustanowił przy nim Kolegiacką Kapitułę Krypniańską.
Parafia jest wyposażona w dom pielgrzyma, posiada też zaplecze logistyczne, pozwalające na przyjęcie i obsłużenie kilku tysięcy pielgrzymów naraz.

Kaplice na terenie parafii:
We wsi Góra (7 km), pw. św. Anny, kaplica drewniana, przeniesiona z par. pw. św. br. Alberta w Mońkach w 2004 r. Obok kaplica z cegły pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z 1936 r. Nabożeństwa odprawiane są w każdą niedzielę w kaplicy drewnianej.

Cmentarz grzebalny:
100 m od kościoła parafialnego, założony w 1905 r., pow. 2,5 ha.