Adres parafii:
Krypno Kościelne 29
Krypno
19-111 Krypno Kościelne

telefon: 730-775-435
telefon: 85-716-91-32
e-mail: krypno@archibial.pl
web: www.krypno.archibial.pl

Sanktuarium

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 12:00 18:00

Dni powszednie: 07:00 18:00

Parafia pw. Narodzenia NMP

Informacje o parafii

Liczba katolików: 3700

Do parafii należą:

miejscowości: Krypno Kościelne, Krypno Wielkie 1 km, Dębina 8 km, Długołęka 4 km, Góra 7 km, Kobuzie 7 km, Kruszyn 10 km, Kulesze-Chobotki 9 km, Morusy 7 km, Nowosiółki 6 km, Peńskie 6 km, Rekle 8 km, Ruda 3 km, Tatary 9 km, Zastocze 3 km, Zygmunty 4,5 km.


Rys historyczny:

Parafię erygował w 1905 r. biskup wileński Edward Ropp, wydzielając ją z terytorium parafii Knyszyn. Pierwszym proboszczem został ks. Bolesław Leszczyński.
W świetle dostępnych źródeł nie sposób precyzyjnie określić, kiedy zbudowano tu pierwszą świątynię. Autor wzmianki w aktach wizytacji parafii Knyszyn z roku 1633 zanotował, że w Krypnie niedawno (być może w 1625 r.) zbudowano niewielki, drewniany kościół, i że jego fundatorką była Katarzyna Zamoyska, żona Tomasza. Wzmianka o Mszy św. odprawianej w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Siewnej) przez kapłana z Knyszyna, pozwala przypuszczać, że był tam już czczony obraz Matki Boskiej, uznany z czasem za "cudowny".
Wkrótce świątynia w Krypnie, przy której istniał już cmentarz grzebalny, stała się kościołem filialnym parafii Knyszyn. Kolejny kościół, także drewniany, znacznie większy od poprzedniego zbudowano w Krypnie w połowie XVIII w. Istniał on ponad sto lat, po czym w latach 1881-1885 staraniem proboszcza knyszyńskiego, ks. Adama Słonimskiego zbudowano tu kościół murowany. Projekt świątyni w tzw. stylu przejściowym (połączenie motywów neoromańskich i neogotyckich) wykonał architekt Feliks Nowicki (1840-1920). Skorzystano z gotowego projektu kościoła parafialnego w Grajewie, który był już na ukończeniu. W ołtarzu głównym umieszczono słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz namalowano na drewnie lipowym i według niektórych jest to jedna z najstarszych kopii obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. W bocznych ołtarzach znajdują się zabytkowe obrazy św. Katarzyny Aleksandryjskiej (z lewej) i Przemienienia Pańskiego (z prawej). Te dni są również odpustami parafialnymi. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, gdy proboszczem był ks. Antoni Walentynowicz, wybudowano 7 kaplic Boleści Matki Najświętszej, które stoją wokół kościoła i służą do dedykowanego maryjnego nabożeństwa, czy procesji Bożego Ciała.
Świątynia w Krypnie jest sanktuarium diecezjalnym, do którego przybywają licznie pielgrzymi. Ruch pielgrzymkowy wzmógł się jeszcze bardziej po koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Krypniańskiej, którego to aktu dokonał 8 września 1985 r. prymas Polski kard. Józef Glemp. Każdego roku na początku września przychodzi największa liczebnie pielgrzymka w całej archidiecezji. W pierwszą sobotę maja w pieszej pielgrzymce do sanktuarium w Krypnie udają się mężczyźni, zaś na uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września) tradycyjnie pielgrzymują wierni z terenu całej archidiecezji. Kościół jest otwarty każdego dnia od porannej do zakończenia wieczornej mszy, co pozwala na osobistą modlitwę przez cały rok.
Na terenie parafii znajduje się dom pielgrzyma.


Kaplice na terenie parafii:
We wsi Góra (7,5 km), pw. św. Anny, kaplica drewniana, przeniesiona z  par. pw. św. br. Alberta w Mońkach w 2004 r. Obok kaplica z cegły pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z 1936 r. Nabożeństwa odprawiane są w każdą niedzielę i uroczystości w kaplicy drewnianej o godzinie 9.15.

Cmentarz grzebalny:
50 m od kościoła parafialnego, pow. 2,5 ha.