Data święceń: 2020-05-30

Aktualna nominacja:św. Stanisława B.M.
Dąbrowa Białostocka

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2020-08-25